Integritetspolicy

Kund- och integritetspolicy

Vi säljer inte personuppgifter vidare och lämnar inte ut dina personuppgifter till andra, de är endast registrerade i vår kunddatabas. Du kan när som helst få dina uppgifter raderade.

För att du ska kunna ingå ett avtal med LAB3D IVS behöver vi följande information:
. Namn
. Adress
. Telefonnummer
. E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att leverera produkten till dig.

Personuppgifter registreras hos LAB3D IVS och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats ser vi till att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du informeras om exakt vilka uppgifter som samlas in och varför.

VD och anställda på LAB3D IVS har tillgång till den information som registrerats om dig.

Den personuppgiftsansvarige i LAB3D IVS är Andreas Soll

Vi lagrar eller överför inte kunddata krypterat.

Som registrerad hos LAB3D IVS har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i detta avseende ska riktas till info@lab3d.dk.

Kakor

På lab3d.dk används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet och därmed göra ditt besök så enkelt som möjligt för dig.

Du kan när som helst radera cookies från din dator, se instruktionerna på Webshop Cookies and Privacy Policy.

Loggstatistik
Vi använder loggstatistik på lab3d.dk, vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, varifrån de kommer och var på webbplatsen de lämnar osv.

Loggstatistiken används endast i syfte att optimera LAB3D IVS:s webbplats.

Genom samarbetet med det danska företaget SimplyPrint ApS används tredjepartscookies från https://simplyprint.io/ på vissa sidor. Du hittar SimplyPrints sekretesspolicy här; https://simplyprint.io/legal/privacy"

Konsumentskydd

Läs mer om ditt skydd som konsument när du handlar via en PensoPay-betalningslösning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Konsumentskydd

Vid klagomål måste vår e-postadress anges: info@lab3d.dk och den webbplats du har köpt produkten på.Ett klagomål om en produkt eller tjänst kan lämnas in till Center for Klageløsning, The House of Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.Du kan klaga till Center for Klageløsning via klagomålsportalen för The House of Nævnenes Hus (Länk).För EU-medborgare utanför EU måste klagomål lämnas in via EU-kommissionens onlineklagomålsplattform.ec.europa.eu